+36 30 400 8366+36 20 335 8490Írjon nekünk, info@tabe-transz.hu
+36 20 335 8490 +36 30 400 8366
Írjon nekünk info@tabe-transz.hu

ADR tanácsadó – szakértői tevékenység – RID szakértői tevékenység

SZOLGÁLTATÁS

ADR/RID TANÁCSADÓ SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áruk közúti (ADR), vasúti (RID), vagy belvízi (ADN) szállításával kapcsolatos  tevékenységet végző vállalkozások számára biztonsági tanácsadó kinevezését írja elő.

Cégünk jelenleg az ADR és RID szakértői tevékenységet végzi (alábbiakban részletezve). Ezenkívül partnercége képviseletében biztonsági tanácsadó valamint ADR gépjárművezetői képzéseket ügyintéz, kérés szerint kihelyezett helyszínen.

A tanácsadói tevékenységet csak az adott veszélyes áru – osztályokra kiállított, le nem járt érvényességű bizonyítvánnyal rendelkező, hatóság által is regisztrált tanácsadó jogosult végezni. Cégünk tanácsadója szerepel a Nemzeti Közlekedési Hatóság névjegyzékében.

Cégünket kinevező vállalkozás veszélyes áruk/hulladék szállításával kapcsolatos tevékenységének folyamatos felügyeljük, ezen keresztül pedig legfőképpen az alábbi feladatokat látjuk el:

ADR tanácsadó RID tanácsadó ADR szakértői tevékenység RID szakértői tevékenység TaBe Transz

Vállalkozás felmérése

Felmérjük a vállalkozás tevékenységét, kötelezettségét, meghatározzuk a betartandó előírásokat és írásos javaslatot teszünk az esetleg szükséges változtatásokra. Ez történhet eseti vagy tanácsadói kinevezéssel is.

Előírások

A veszélyes áruk/hulladékok tartányos, ömlesztett és küldeménydarabos szállításában részt vevők részére az ADR jogszabály egyértelmű, konkrét felelősségeket, teendőket határoz meg attól függően, hogy milyen szerepet töltenek be a szállítási folyamatban.

Közreműködünk a hatályos veszélyes áru /hulladék– előírásokat maradéktalanul tartalmazó munkaköri dokumentációk és az ehhez kapcsolódó szabályzatok kidolgozásában, amely megosztott a résztvevők felelősségei szerint.

Az ADR szerinti lehetséges részt vevők: feladó, szállító/fuvarozó, címzett, berakó, csomagoló, töltő, kirakó, mobiltartály/tankkonténer üzemben tartó.

ADR tanácsadó által tartott képzés

Az ADR, a RID és az ADN legkevesebb kétévente (de bárminemű változás esetén azonnal) képzés elvégzését írja elő melyet cégünk vállal valamennyi résztvevő számára. Az előírás a mentességeket élvező vállalkozásokra is érvényes(!), tehát azon cégek is kötelesek elvégeztetni a rendszeres tanácsadó által tartott képzéseket, melyeknél a tanácsadó folyamatos kinevezése egyébként nem előírt. A képzések megtörténtét, a képzési dokumentumok meglétét és megfelelőségét az erre jogosult hatóságok ellenőrzik. A képzés dokumentálása a vállalkozások számára/részéről kötelező.

Dokumentáció

A vállalkozások és az ellenőrzést végző hatóságok részére minden év elteltével jogszabályban meghatározott terjedelmű éves jelentést készítünk tanácsadói kinevezésünket követően. Az éves jelentésben összegezzük a vállalkozás eltelt évben végzett veszélyes áru – szállítási tevékenységét. A dokumentumot a vállalkozásnak öt évig meg kell őriznie.

Továbbá tanácsadói kinevezésünket követően jogszabályban is rögzített kötelességünk, hogy a szállítással összefüggő esetlegesen előforduló rendkívüli eseményeket követően baleseti jelentést készítünk és eljuttatjuk az érintett hatóság részére.

Ellenőrizzük, hogy az adott vállalkozásnál a veszélyes árukkal/ hulladékkal kapcsolatos munkakörökben dolgozók részére rendelkezésre áll-e megfelelő tartalmú munkaköri dokumentáció (munkaköri leírás, munkautasítás, technológiai utasítás, bármilyen szabályozás.) Ha a dokumentáció hiányzik, vagy nem megfelelő tartalmú, cégünk javaslatot tesz annak megfelelő korrigálására.

Cégképviselet

Képviseljük a vállalkozást üzleti partnereivel folytatott egyeztetései, szerződések előkészítése, megkötése, továbbá bármilyen, a szállítási tevékenységet ellenőrző hatósággal folytatott eljárás során.

Egyéb szolgáltatásaink